49887_kucuk1[1]

Tekne motorları

  İnsanlar eski çağlardan beri suya, denize, okyanuslara merak salmışlar ve bilinmeyen bir dünya olarak gördükleri derin sularda ilerlemek istemişlerdir. Bu sebepledir ki, tarih boyu insanlar sürekli denizcilik olarak adlandırılan deniz yolculuğu ve derin sularda yolculuğu geliştirmek için çaba sarf etmişlerdir. Son yüzyılda ise tekne motorları üretimi ve tekne motorlarının büyüyerek…